Home

De Wmo-raad

Als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is op 25 maart 2008 in de gemeente Tiel een Wmo adviesraad geïnstalleerd. De gemeente legt belangrijke beleidsplannen voor aan de adviesraad. Daarnaast kan de adviesraad ook ongevraagd advies aan de gemeente geven. Bijvoorbeeld als bepaalde onderwerpen niet aan bod komen in de plannen. Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Een tweede, niet minder belangrijke, taak van de Wmo-raad is de inwoners van Tiel te informeren over onze raad, onze doelstellingen en de vragen waarvoor zij bij ons terecht kunnen.
Het doel van het communicatiebeleid van de Wmo-raad is met een (hoge) frequentie alle doelgroepen periodiek te bereiken.

Daarnaast is door de samenstelling van de leden van de Wmo-raad de individuele informatie naar hun eigenlijke achterban geborgd.

De Wmo-raad vormt een belangrijk brug tussen de gemeente en de inwoners van Tiel. Het thema van de Wmo van de gemeente is niet voor niets: “Zorg samen & Zorgzamer!”

Pagina in Word
%d bloggers liken dit: