Adviezen 2017

23-11-2017 – Verslag inspiratiebijeenkomst platform zelfredzaamheid

17-10-2017 – Reactie advies betreffende regionale Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020
09-10-2017 – Advies Plan van aanpak GGZ – Beschermd Wonen – Maatschappelijke Opvang (In-spraakversie)
09-10-2017 – GGz problematiek, advies aan Marsha Buuron
05-04-2017 – Brief met verzoek om uitnodiging gesprek nav mededeling 31 maart
30-03-2017 – Advies Jeugdhulp over 2016
29-03-2017 – Advies Toegangspoorten
28-02-2017 – PERSBERICHT – Meerkosten en de belastingaangifte 2016
03-01-2017 – Inzake maximum eigen bijdrage