Adviezen 2020

22 juli 2020 – Reactie op advies Wmo-raad over sociale poort

20 april 2020 – Advies Sociale Poort

30 april 2020 – Reactie van het College op het advies van CLRPw en van de Wmo-raad (8-12-2019) over tegemoetkoming meerkosten

15 mei 2020 – Reactie op advies Sociale Poort