Blog

Gezondheidszorg

Invoering van de Wvggz – Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2020 gaat de Wvggz de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Klik hier voor meer informatie

Jeugdhulp

VWS Onderzoek naar tekorten jeugdhulp

In Tiel is een groot deel van het tekort van 4,7 mln. afkomstig van het sociaal domein. Dat geldt ook voor veel grote en middelgrote gemeentes in Gelderland. Ook Tiel deed mee in dit onderzoek https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/24/kamerbrief-over-aanbieding-verdiepend-onderzoek-jeugd

Hulpmiddelen

Het recht op hulpmiddelen voor mensen met een gehoorbeperking

Als u meer dan 35 dB gehoorverlies hebt en de KNO-arts vindt dat ook, dan heeft u recht op hulpmiddelen. De zorgverzekeraar zal dat dan vergoeden. Let op: het kan deel uitmaken van uw eigen risico, maar er is geen eigen bijdrage aan verbonden. U kunt op uw ontvanger (met klip om aan de kleding… Lees verder Het recht op hulpmiddelen voor mensen met een gehoorbeperking