Gezondheidszorg

Invoering van de Wvggz – Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2020 gaat de Wvggz de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Klik hier voor meer informatie