Rol van de burgers

Burgerparticipatie

Burgers hebben een belangrijke rol bij de Wmo. Zij kunnen meedenken en meepraten over de plannen van hun gemeenten. In Tiel is daarvoor de Wmo-adviesraad ( Wmo-raad) ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en groepen. Ook zitten er een aantal onafhankelijke leden in en is de onafhankelijke voorzitter door de gemeenteraad aangewezen.
De Wmo-raad heeft een eigen budget, een onafhankelijke voorzitter en ook een eigen website. In een verordening en een huishoudelijk reglement is bepaald hoe de raad te werk gaat.

Luisteren naar de wensen van de burgers

Voordat de gemeente in het kader van de Wmo een plan of een verordening opstelt of iets wil wijzigen, legt zij dat voor aan de Wmo-raad. De Wmo-raad kijkt echter ook wat er gedaan wordt met de plannen. Is de uitvoering bijvoorbeeld niet zoals gedacht was, dan kan zij de gemeente hierop aanspreken. Het gaat dan wel om algemene zaken. Individuele klachten moeten afgehandeld worden in een bezwaar -of klachtenprocedure.
Burgers die menen dat de Wmo-raad ergens aandacht aan moet besteden, kunnen hierover contact opnemen met hun vertegenwoordiger in de Wmo-raad of met het secretariaat van de Wmo-raad. De contactgegevens vindt u elders op deze website.

Omdat Tiel bijvoorbeeld in het kader van de maatschappelijke opvang en de OGGZ in regionaal verband samenwerkt, zijn er ook nog regionale afspraken en regelingen die van belang zijn. Van het gevoerde beleid dient periodiek, in de regel elk jaar, verslag te worden uitgebracht.

Pagina in Word