Wie zijn wij

De Wmo-raad is het wettelijk adviesorgaan dat het gemeentebestuur De raad adviseert over alles wat te maken heeft met gezondheid en kunnen deelnemen aan de samenleving. De raad wordt gevormd door tien tot twintig inwoners van de gemeente Tiel. Samen hebben die een zo goed mogelijk beeld  van hoe verschillende groepen in de samenleving door het gemeentelijk beleid worden beïnvloed: jong en oud, met en zonder beperking, allochtoon en autochtoon.

De leden van de Wmo-raad

Van links naar rechts: Inge Laduc, Frans van Oostveen (voorzitter), Reina Rijzenga, Rosa Wisse, Geors Spanjer, Annemieke Broekhuis, Joost den Biggelaar (beleidsmedewerker gemeente Tiel). Niet op de foto: Mieke Bregman, Bert Kaper.

Wat doet de Wmo-raad?

Die brengt geschreven adviezen uit over voorgenomen beleid van de gemeente of over onderwerpen, waarvan de Wmo-raad denkt dat de gemeente daar extra aandacht aan zou moeten schenken.

De Wmo-raad baseert zijn adviezen op de kennis van de Wmo-raadsleden, aangevuld met informatie afkomstig uit publicaties en van de inwoners van de gemeente. Voor dat laatste is het van belang dat Wmo-raadsleden gevoed worden vanuit hun eigen netwerken.

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

De Wmo-raad is er voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wij horen graag uw opmerkingen, wensen en vragen om uw belangen goed te kunnen behartigen bij de gemeente. U kunt bij ons terecht met vragen en opmerkingen over wonen, welzijn en zorg.

Hierbij kunt denken aan vragen over bijvoorbeeld:

  • Voorzieningen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren.
  • Gezondheidszorg of burenhulp in de wijk.
  • Aanpassingen aan de eigen woning, huishoudelijke hulp en andere voorzieningen om langer zelfstandig te blijven wonen.
  • Hulp van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Jeugdzorg, hulp bij het opvoeden.
  • Samenwerking tussen verschillende instanties in de gemeente Tiel.
  • Aanvragen van voorzieningen.

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar.

NB. De Wmo-raad behandelt geen individuele aanvragen, maar heeft een signaalfunctie naar de betreffende instanties.

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar mevrouw I. Laduc –  info@wmoraadtiel.com of via het contactformulier

Pagina in Word